ACT - Individueel

Ik werk volgens het ACT-model. Dat wil zeggen dat het om een wetenschappelijk bewezen werkwijze gaat.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Er wordt naar je klachten gekeken maar ook naar de rest van je leven (je werk of studie, je gezinssituatie, je sociaal leven, je hobby’s en interesses). Ik geef kort  wat uitleg over de manier van werken en over het eventuele verdere verloop van de begeleiding. Aan het einde van het gesprek kunt  u beslissen om al dan niet verdere afspraken te plannen.