Jaartraining

VERBINDEND COMMUNICEREN

  

DE RELATIE MET JEZELF EN DE ANDER OP EEN HOGER PLAN BRENGEN

 

Deze jaartraining wordt gegeven door het Centrum voor Mindfulness Breda 

Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop.

Net als de mindfulnesstraining is de jaartraining ervarings- en vaardigheidsgericht. 

 

WAT LEER JE?

Binnen onze communicatie ervaren wij vaak stress. Wat we vaak niet beseffen is dat dit een mogelijkheid biedt tot bevrijding en groei als we het willen zien en aan willen gaan. 

Je leert over je eigen leven, over de relatie met jezelf en met anderen. Je wordt je bewust van dat wat jou gevormd heeft tot wie je nu bent en wat je (onbewust) meeneemt in de kijk op jezelf, anderen en het leven. Je leert accepteren en daarmee los te laten. We gaan niet onnodig graven in het verleden, wel kijken we naar wat er nu in relatie met jezelf en de ander getriggerd wordt en wat je belemmerd om helemaal jezelf te zijn. Oude patronen die ons (onbewust) gevangen zetten laat je daarmee los. 

 

KEUZE VRIJHEID

Wij begeleiden onszelf op een manier zoals we dat geleerd hebben van onze ouders, verzorgers, leerkrachten en vanuit onze cultuur etc… We kijken met een gekleurde bril naar de wereld. Dit is wat ons beperkt, we kunnen als het ware dat wat daarbuiten ligt niet zien.  Je bewust worden van al je projecties en weerspiegelingen leidt tot vrijheid en rijkdom. In deze training krijg je zicht op jou automatische patronen van waaruit je jezelf aanstuurt maar die ook een grote invloed hebben op hoe je de relatie met jezelf en de ander ervaart en vorm geeft.

Je leert zien dat het niet de ander is die moet veranderen maar dat alles om een gelukkig en vervullend leven te leiden in jezelf aanwezig is.

De spil is het herleiden van gevoelens tot behoeften. Door onze eigen vervulde of onvervulde behoeften als de oorsprong van onze gevoelens te gaan zien (en niet het gedrag van de ander) stappen we uit de slachtofferpositie. Als gevolg daarvan komen we in contact met de volle reikwijdte van onze (keuze) vrijheid (autonomie).

Aandacht voor de gevoelens en behoeften van anderen is even essentieel als aandacht voor onze eigen gevoelens en behoeften

Verwerking en transformatie is een vereiste om je eigen pad te kiezen in het leven. Je bent nu hier.  Twijfel, angst en vooroordelen kunnen het ware geluk in de weg staan.

Al tijdens de eerste bijeenkomsten leer je hoe je los daarvan kunt ZIJN en vanuit de ruimte die daarin ontstaat contact te maken met op de allereerste plaats jezelf en de ander. Werkelijke verbinding met een ander kun je alleen ervaren wanneer je werkelijk verbonden bent met jezelf.

Deze training zal je kijk op jezelf en je medemens veranderen.

Na deze training beschik je over een waardevolle houvast in al je communicatie: in relaties, in familieverband, op het werk etc…  

In de training wisselen uitleg, oefenen (in tweetallen en in de groep) en het bespreken van ervaringen elkaar af. Er zijn teksten en oefeningen voor thuis.

 

In een vrijblijvend gesprek licht ik een en ander graag verder toe.

 

VOOR WIE IS DE TRAINING GESCHIKT?

De training is geschikt voor iedereen. Het is een professionele training, die je helpt om open, ontspannen én gezond te zijn en te blijven.

De training is interactief en maakt het ook mogelijk dat deelnemers van elkaars ervaringen en inzichten kunnen leren.

​We trainen natuurlijke kwaliteiten vanuit belichaming, presentie en compassie. Er ontstaat een veilige ruimte van waaruit je vrijuit - zonder verwachtingen of oordelen - kunt onderzoeken en verwoorden wat aanwezig is.

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

 ​Het programma biedt een afwisseling van wetenschap, oefenen, interactie en contemplatie.

De training richt zich in de eerste plaats op de relatie met jezelf en daardoor met de ander. Wanneer je goede maatjes bent met jezelf ben je veel makkelijker ook goede maatjes met de ander. Dit op basis van gelijkwaardigheid, autonomie en een volwassen afhankelijkheid met elkaar.

 

WAT LEER JE

 • Je bouwt de vaardigheid, die je hebt geleerd in de mindfulnesstraining, (en eventueel de 8 weken vervolgtraining) om jezelf op een constructieve en vriendelijke manier te begeleiden verder uit, oftewel Persoonlijk Leiderschap.
 • Het belichamen van mindfulness en compassie naar op de allereerste plaats jezelf en daardoor als vanzelf naar de mensen om je heen.
 • Mindful communiceren loopt als een rode draad door de jaartraining heen.


EN MEER SPECIFIEK

Je leert:

 

 • Waar het eigenlijk echt om gaat in je leven.
 • op jezelf en het leven te vertrouwen, vanuit een innerlijk weten.
 • hoe je zelf weer plaats neemt aan het roer van je leven. 
 • wat het belang is van een goede relatie met jezelf en hoe je dat vorm geeft.
 • gevoelens, behoeften en verlangens te herkennen en hoe daarme om te gaan.
 • uitdrukking te geven aan je gevoelens.
 • hoe Intimiteit en verbinding te bewerkstelligen in relaties.
 • wie je bent als je echt jezelf bent
 • Het belang van wijze keuzes maken en beslissingen nemen vanuit vertrouwen in jezelf.
 • Wat een goede relatie is en wat dat vraagt.
 • werken met kwetsing
 • hoe de relatie op te schonen
 • elementen kennen uit de westerse en oosterse psychologie die betrekking hebben op je beoefening


VOOR WIE IS DE JAARTRAINING

De jaartraining is er in principe voor iedereen (zie voorwaarden voor deelname)    


PRAKTISCHE INFORMATIE

De training beslaat 14 dagen en tussendoor oefen je met de aangereikte stof.


14 lesdagen van 10:00 tot 17:00 uur

Za 28 September 2019

Vr 11 Oktober 2019

Za 26 Oktober 2019

Vr 08 November 2019

Za 23 November 2019

Vr 13 December 2019

Za 11 Januari 2020

Vr 24 Januari 2020

Vr 07 Februari 2020

Vr 06 Maart 2020

Za 21 Maart 2020

Vr 03 April 2020

Vr 17 April 2020

Za 30 Mei 2020    

 


KOSTEN 

De kosten bedragen €1250,-

 

LOCATIE

Centrum voor Mindfulness Breda

Teteringse Dijk 295 B

4817 ME Breda
 

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Je hebt een 8 weken MBSR en/of MBCT training gevolgd bij een ander of de training gevolgd die het Centrum voor Mindfulness Breda zelf aanbiedt hetgeen een combinatie is van beide trainingen MBSR/MBCT. Indien je de Mindfulness Training nog niet gevolgd hebt maar je wil al wel heel graag starten met deze training is het ook mogelijk om de Mindfulness training alsnog ernaast te volgen. 

 

TRAINER

De opleider voor de Jaartraining is Céline Aalders