Vergoedingen

VERGOEDING DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

Met ingang van 1 januari 2015 vergoeden verzekeraars VGZ, IZA Gezond samen, IZA Overig, IZZ, UNIVE, Umcz en United Consumers de MBSR/ MBCT training in het aanvullend pakket voor verzekerden van 18 jaar en ouder met burn-out gerelateerde klachten.De vergoeding bedraagt rond de 350 euro. Het zilveren kruis vergoed € 250,- waaraan geen voorwaarden verbonden zijn. De Amersfoortse vergoedt ca. € 100,- , FBTO vergoedt ca. € 150,-. Mantelzorgers komen bij verzekeraar Menzis in aanmerking voor vergoeding. CZ lijkt nu ook tot vergoeding over te gaan. Check uw polis voor de precieze bedragen en voorwaarden. Of ga direct naar de vergoedingen voor 2017 per zorgverzekeraar op www.zorgwijzer.nl

 

VOORWAARDEN

Voor alle vergoedingen geldt dat de training gevolgd moet worden bij een VMBN gecertificeerde trainer in Categorie 1, op verwijzing van de huisarts of de arboarts.

Daarnaast zijn we erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) waardoor wij geen BTW hoeven te berekenen over het groepsaanbod.

Lorenz Aalders en Céline Aalders zijn gecertificeerd mindfulnesstrainer en gekwalificeerd bij de beroepsvereniging VMBN, in de hoogste categorie 1.

De vergoeding door de zorgverzekeraar heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Je krijgt het gehele bedrag vergoed.

 

VOLLEDIGE VERGOEDING DOOR DE WERKGEVER

Ook via de Werkgever is het mogelijk het gehele bedrag voor de training vergoed te krijgen. Werkgevers vergoeden de kosten altijd vanuit het persoonlijk professionaliseringsbudget of budget voor reintegratie of duurzame inzetbaarheid dat voor werknemers beschikbaar is. Indien je dat wilt kan ik je werkgever hier over adviseren. 

 

VERGOEDING DOOR DE BELASTING

Coaching en mindfulness aftrekbaar van de belasting

Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting; je krijgt daardoor, afhankelijk van je inkomen, 30% tot 50% van de kosten terug van de belastingdienst. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Er is een drempel van 250 euro (de kosten daarboven kun je aftrekken). zie hier de uitgebreide informatie van de belastingdienst.

 

VERGOEDING DOOR UITKERENDE INSTANTIE

Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

 

VERGOEDING DOOR DE GEMEENTE

Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger.

Kortingen 

Wanneer de vergoeding voor de training een belemmering vormt, is gespreide betaling of een aangepaste prijs altijd mogelijk, de hoogte is afhankelijk van het netto gezinsinkomen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

 

 

KvK: 54008360
IBAN: NL55 ABNA 0624 0189 03